Steun ons en help Nederland vooruit

Uw mening telt

D66 Kaag en Braassem vindt dat uw mening telt. Een politieke partij kan niet zonder frisse ideeën en de inbreng van mensen met verstand van zaken. U kunt contact opnemen met onze fractie.

Specifiek idee?

Hebt u een idee, een gedachte, een mening over zaken in de gemeente Kaag en Braassem? Dan is die uiteraard welkom! De meeste geëigende weg is hierover contact te leggen met een lid van de D66-fractie dat het terrein behartigt waar uw opmerking betrekking op heeft, of stuur een e-mail naar info@d66kaagenbraassem.nl.

Wilt u iets met uw kennis?

Veel mensen hebben, vanuit beroep of hobby, veel kennis van bepaalde onderwerpen: zorg, architectuur, verkeerskunde, onderwijs, enzovoorts. Wie veel ergens van weet, heeft soms ook het gevoel dat hij weet hoe het beter zou moeten. Kortom, zo iemand ‘wil iets in de politiek’ met zijn kennis. D66 Kaag en Braassem verwelkomt mensen die hun kennis ter beschikking willen stellen. U kunt vanuit Uw expertise of betrokkenheid thema’s agenderen, bijdragen aan voorstellen, bouwstenen aanleveren voor het verkiezingsprogramma en de raadsfractie inhoudelijk ondersteunen.

Laatst gewijzigd op 12 augustus 2018