Steun ons en help Nederland vooruit

Toegankelijkheid voor inwoners en bedrijven

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente toegankelijk is voor inwoners en bedrijven. Wij willen dit bevorderen door:

– vereenvoudiging van procedures. Dit leidt ook tot kostenbesparingen voor de overheid en inwoners zelf (inclusief immateriële kosten zoals irritaties!). Met het ‘ontbureaucratiseren’ van procedures zijn in vele gemeenten spectaculaire resultaten behaald. Ervaringen van andere gemeenten nemen wij dan ook zoveel mogelijk mee. Een voorbeeld dat laat zien wat dit zou kunnen opleveren: de gemeente Heerlen is er (jaren geleden al) in geslaagd de procedure voor een in het bestemmingsplan passende bouwvergunning in te korten van 6 weken tot slechts 1 uur;

– continue verbetering van de gemeentelijke website door gebruik te maken van technologische ontwikkelingen. Gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid staan daarbij voorop. Bijvoorbeeld: alle gemeentelijke stukken goed ontsloten met open standaarden, online gepubliceerd (omgekeerde WOB, wet openbaarheid van bestuur). Bij vertrouwelijke stukken wordt online verantwoord wat de reden hiervan is. Daarnaast wordt het mogelijk om aanvragen zoveel mogelijk online te doen, zoals aanvragen voor vergunningen of vragen stellen tijdens digitaal spreekuur;

  • afhandeling binnen afzienbare termijn van binnenkomende meldingen van inwoners. Tevens dienen de betreffende inwoners op de hoogte te worden gehouden van de voortgang;
  • mogelijk maken om de vergaderingen van de gemeenteraad online te volgen en mogelijkheden onderzoeken om online/digitaal te kunnen inspreken;
  • onderzoek naar haalbaarheid van een gemeenteloket dat op gezette tijden de diverse kernen aandoet in plaats van een uitbreiding van het gemeentehuis;
  • nagaan hoe de regels van de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) worden toegepast.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018