Steun ons en help Nederland vooruit

Kwaliteit beleidsvoorbereiding en -uitvoering verhogen

De kwaliteit van het gemeentelijke beleid kan beter. D66 wil dit bereiken door:

 

  • een goede analyse van de problemen die op de gemeente afkomen;
  • veronderstellingen over de werking van beleidsmaatregelen vooraf te toetsen;
  • beter gebruik te maken van kennis bij het voorbereiden van besluiten;
  • bestaand beleid niet vanzelfsprekend te verlengen;
  • open te staan en niet uitsluitend belanghebbenden te raadplegen;
  • de uitvoering niet te belasten met onnodige ingewikkelde procedures;

Het verbeteren van de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering vraagt om een grondige aanpassing van het beleidsproces. Kwaliteit is steeds het uitgangspunt en er is continu ruimte voor verbetering. Dit voorkomt dat beleid vastloopt in rigide structuren. Om overbodig beleid en onnodige procedures op te sporen volgt een ‘zero base’ benadering. Dit is geen eenvoudige opgave. Pas op langere termijn zijn hiervan de resultaten te zien.

Twee voorbeelden:

 

  • subsidies voor cultuur en sport toetsen op het concrete doel dat daarmee wordt gediend en op voldoende toepassing van het profijtbeginsel;
  •   vergunningen aan bedrijven in principe altijd verlenen en bedrijven verplichten tot zelfhandhaving. Als blijkt dat regels niet worden nageleefd volgt een boete.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018