Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

Duurzame energieopwekking, energiebesparing, terugwinnen van afvalwarmte, terugwinnen van grondstoffen uit afval, duurzame mobiliteit e.d. zijn niet alleen goed voor het milieu maar ook voor het terugdringen van kosten. De gemeente kan dit stimuleren door:

  • voorlichting te geven;
  • te overleggen met het bedrijfsleven (bv. vervoersbedrijven, tuinbouwsector);
  • snellere verlening van vergunningen die te maken hebben met duurzame investeringen van bedrijven (bv. benutting aardwarmte in de tuinbouw);
  • bij nieuwbouw duurzaamheid als leidend beginsel te hanteren;
  • burgerinitiatieven op dit gebied (bv. collectieve inkoop van zonnepanelen) te faciliteren;
  • bij subsidieverlening (bv. aan verenigingen) of opdrachtverlening (bv. aan bouwondernemingen) eisen te stellen op het gebied van duurzaamheid;
  • duurzaamheid in brede zin een hoge prioriteit geven bij investeringen van de gemeente zelf (bv. bij IT-aanbestedingen eisen dat er gebruik wordt gemaakt van ‘Green IT’ waardoor duurzaamheid, recycling en biologische afbreekbaarheid voorop staan);
  • door zelf het goede voorbeeld te geven bij energiebesparing (bv. LED-verlichting toepassen) en het gebruik van duurzame energie (bv. zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen).

Ook op dit gebied is het zinvol dat de gemeente inwoners/bedrijven vraagt om mee te denken.

Windenergie in onze polders is omstreden: er is de nodige weerstand tegen het plaatsen van grote molens, kleine molens brengen te weinig op, windenergie is vooral effectief bij grootschalige parken op zee.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018