Steun ons en help Nederland vooruit

Manouche Hetzler

Penningmeester

53 jaar

Wie ben je?
Mijn naam is Manouche Hetzler en samen met mijn man en twee kinderen woon ik ruim 12 jaar met veel plezier in Woubrugge.

Wat doe je?
Ik werk als assistent controller bij een topinstituut in Leiden. Een non-profit organisatie die medicijnontwikkeling mogelijk maakt  door publiek-private partnerschappen op te zetten en onderzoeksprogramma’s te managen. In mijn vrije tijd speel ik graag tennis. Ik ben niet alleen op de baan actief maar ook daarnaast. Momenteel in verschillende commissies, maar ik heb hiervoor zes jaar in het bestuur van de vereniging gezeten.

Waarom ben je lid van D66?
Ik ben lid geworden van D66 omdat ik geloof in de kracht van onderwijs en de eigen kracht van mensen. De partij heeft deze waarden hoog in het vaandel staan. Mensen moeten niet betutteld worden maar gewezen worden op hun eigen kansen en de mogelijkheid om deze kansen te pakken. Daarnaast kunnen we in deze samenleving alleen maar prettig naast elkaar leven als we bereid zijn compromissen te sluiten. Samenwerken en verder kijken dan je eigen belang, is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Dat kan D66 als geen ander.

Wat kan D66 Kaag en Braassem volgens jou betekenen voor de gemeente?
Momenteel hebben we drie raadsleden in de raad. Daarnaast zijn er zeven burgerraadsleden actief. Een groep enthousiaste mensen die het huidige college aan zal sporen transparant en effectief te werk te gaan. D66 zal er alles aan doen om de dialoog met de inwoners van Kaag en Braassem aan te gaan om te horen wat er echt speelt. Constructief waar het kan, kritisch waar het moet.

Meer van Manouche Hetzler