Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juni 2013

Kerstwensen van bezoekers kerstmarkt Roelofarendsveen

Beste Democraat,

Op 11 juni 2013 is de kandidaatstelling geopend voor de kieslijst van de D66 fractie in de gemeente Kaag en Braassem.

Kandidaatstelling geschiedt door het inleveren van het kandidaatstellingsformulier bij de verkiezingscommissie D66 Kaag en Braassem.

Op verzoek mailen wij u het kandidaatstellingsformulier toe.

De sluitingsdatum voor de kandidaatstelling is op 22 augustus 2013 om 23.59 uur.

De kandidaten wordt gekozen door een digitale stemming onder alle stemgerechtigde leden binnen de afdeling D66 Kaag en Braassem.

De verkiezingscommissie zal hierbij in samenspraak met de gekozen lijsttrekker Roel Terraneo een stemadvies uitbrengen.

Hierna ontvangen de stemgerechtigde leden een uitnodiging voor de stemming met een overzicht van de kandidaten voor de betreffende kieslijst.

Voor het aanvragen van het kandidaatstellingsformulier en voor vragen over de procedure kunt u terecht bij Koen Verwoerd d66@kverwoerd.nl.

Met vriendelijke groet,

D66 Kaag en Braassem
Koen Verwoerd
Verkiezingscommissie D66 Kaag en Braassem

Wilt u bijdragen en helpen D66 Kaag & Braassem te laten meedoen met de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen? Steun ons dan. Kijk voor meer informatie over actief worden, lid worden of ons initiatief op www.d66kaagenbraassem.nl.