Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2012

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV) 22 november 2012

Geachte leden van D66 en belangstellenden,

Graag nodigen we u uit voor volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) van D66 Kaag en Braassem:

Datum:    22 november 2012

Tijd:        20:00 uur

Locatie:   ’t Veen eten en drinken

              Langeweg 16, 2371 EG Roelofarendsveen

Agenda

1. Opening/welkom

    Vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Aanstellen secretaris

5. Voorstel tot deelname aan de Gemeenteraad Verkiezingen 2014

    in de Gemeente Kaag en Braassem

    a. Bij instemming zal Bestuur Groene Hart en het Landelijk Bestuur

        formeel om goedkeuring gevraagd worden

6. Aanstellen programma commissie

7. Bespreken voortgang

    a. (Web)redacteur

    b. Werven actievelingen

    c. Tijdpad richting Gemeenteraad Verkiezingen 2014

    d. Verkiezing Lijsttrekker

    e. Campagnecommissie

    f. Verkiezingscommissie

8. WVTTK

9. Rondvraag en sluiting