Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 oktober 2012

Uitnodiging eerste programmacommissie

Beste lid van D66,

Vanaf 2011 is D66 actief in Kaag en Braassem. In april 2012 zijn we opgericht onder toeziend oog van Alexander Pechtold, D66 Groene Hart en vele aanwezigen.

In 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en ons doel is om mee te doen aan die verkiezingen.

PARTIJ MET INHOUD

D66 is een partij met inhoud en nuances. Daarom wordt nu al gewerkt aan een verkiezingsprogramma voor 2014. Het is een uitdaging om de
landelijke uitgangspunten te benutten voor lokale issues. De vijf richtingwijzers van D66 bieden houvast, maar de lokale invulling moet nog vorm krijgen.

Daarom wil het bestuur van D66 Kaag en Braassem een programmacommissie instellen, die zich inhoudelijk gaat bezighouden met het schrijven van het verkiezingsprogramma. De programmacommissie heeft als opdracht om een concept-verkiezingsprogramma samen te stellen. De commissie adviseert het bestuur hierover. Het concept zal uiteindelijk worden vastgesteld door de leden van de afdeling Kaag en Braassem. Het streven is om dat in 2013 te doen.

UITNODIGING

Lijkt het je leuk en uitdagend om mee te schrijven aan het allereerste verkiezingsprogramma van D66 Kaag en Braassem?

Bij dezen nodigt het bestuur jou uit om deel te nemen in de programmacommissie.

Je kunt je vanaf heden aanmelden via email (d66.kaagenbraassem@gmail.com) en via 06-42117811 (ondergetekende). De reactietermijn loopt tot 20 september2012.

Criteria

Er is geen profiel opgesteld voor kandidaten voor de programmacommissie. Wel genieten leden van D66 de voorkeur boven niet-leden. Daarnaast is een spreiding over de (11) kernen van de gemeente een belangrijk aspect. 

Samenstelling

De commissie zal bestaan uit maximaal 5-6 personen. Het bestuur heeft reeds een voorzitter en een secretaris op het oog. Daarnaast worden nog leden toegevoegd. Beoogd voorzitter is oud-D66-raadslid en hoogleraar bestuurskunde Peter van Hoesel. Vanuit het bestuur is Dennis Olyerhoek als secretaris van de commissie voorgesteld. Voor deelname aan de commissie is geen vergoeding beschikbaar. Meer informatie volgt na 20 september.

Informatie

D66 Kaag en Braassem maakt, samen met Nieuwkoop, Alphen, Boskoop en Rijnwoude, deel uit van de afdeling D66 Groene Hart. De commissie heeft zich voorgenomen om ook overleg te voeren met afdelingen uit omliggende gemeenten, zoals bijvoorbeeld D66 Groene Hart en D66 Leiden.

Meld je aan, dan kunnen we concreet aan de slag richting 2014!

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur, 

Dennis Olyerhoek, Voorzitter D66 Kaag en Braassem