Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 oktober 2012

Oprichting D66 Kaag en Braassem een feit!

Verslag oprichtingsvergadering D66 Kaag en Braassem 4 april 2012

Op woensdag 4 april vond tijdens een goed bezochte  vergadering (ruim 70 mensen waren aanwezig!) de  oprichting plaats van D66 K&B.

Het formele gedeelte dat om 19.00 uur begon werd voorgezeten door de voorzitter van het bestuur van D66 Groene Hart: Gilbert Baudet.

Na de oprichting en verkiezing van het bestuur kon om 19.30 uur de champagne ontkurkt worden. Dennis Olyerhoek (voorzitter), Roel Terraneo (penningmeester), Wim Hendriksen (secretaris) en Frans van Drimmelen (algemeen bestuurslid) gaan de komende tijd hard aan het werk om D66 in Kaag en Braassem een gezicht te geven.

Om 20.00 uur begon het feestelijke gedeelte met als belangrijke gast
Alexander Pechtold. Na de speech van Dennis met daarin een woord van welkom en een korte uiteenzetting van de zaken die D66 K&B belangrijk vindt, kreeg Alexander het woord. In zijn speech liet Alexander  op een  toegankelijke manier lokale en nationale onderwerpen aan bod komen en kwam hij tenslotte uit bij zijn recentelijk uitgegeven boek.Om 20.30 kon het glas geheven worden en hield Alexander een signeersessie.Tot 22.00 uur werd er nog gezellig met elkaar nagepraat en ging een ieder met een goed gevoel
zijns weegs.

Het was een zeer geslaagde avond!

[INCLUDE: External media: type 206 / id video/youtube]