Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 oktober 2012

D66 Kaag & Braassem wil grote schoonmaak na Braassemerland-debacle

De gemeente Kaag en Braassem toonde zich afgelopen donderdag verheugd dat een marktpartij is gevonden voor de ontwikkeling van het plan Braassemerland. D66 Kaag &Braassem is opgelucht dát in deze tijd een partij is gevonden. De laatste ontwikkeling is dat er 44,5 miljoen euro aan gemeenschapsgeld moet worden afgeboekt op de grondwaarde. Dit heeft vergaande consequenties voor de gemeente en haar inwoners.

Het is een gevolg van de bestuurscultuur in Kaag en Braassem en mag absoluut niet worden zonder schroom afgewenteld op de economische crisis. Hoewel heel Nederland heeft te kampen met stagnerende bouwprojecten, is Braassemerland vanaf de tekentafel al een zeer risicovol project geweest. Het gemeentebestuur wist dit. Vanuit de gemeenschap is breed gewaarschuwd voor een mogelijk fiasco.

De consequenties van het raadsbesluit en de houding van het college worden nu pijnlijk duidelijk. Het CDA, VVD en PvdA stemden (2008) uiteindelijk vóór het plan in de huidige vorm en heeft het college van B&W zich bij de Raad van State verweerd (februari 2011) dat ‘alles volgens planning verliep’.

D66 roept op tot een grote schoonmaak. Want hoe mooi de insteek van het plan ook was, het kan niet zo zijn dat dit debacle zonder politieke consequenties voor de verantwoordelijken blijft. Dat betekent dat het college nu haar verantwoordelijkheid moet nemen en dient op te stappen. D66 pleit daarom voor nieuwe bestuurders, die eventueel van buitenaf worden aangetrokken om het huidige college te vervangen. Daarvoor is de medewerking van de raadsfracties nodig.

Het college heeft, net als in Apeldoorn en Vlissingen, voor tientallen miljoenen euro’s gespeculeerd met gemeenschapsgeld. Des te vreemder is het dat uitgerekend die gemeenschap de rekening gepresenteerd krijgt, bovenop de forse bezuinigingen. Er dient nog eens ruim 2 miljoen structureel per jaar extra te worden bezuinigd. Deze stapeling komt niet alleen zeer slecht uit maar raakt burgers diep in de portemonnee. Dit vindt D66 onacceptabel.

Het uitkomen van dit verlies treft de hele gemeente. Het zal vergaande gevolgen hebben voor alle inwoners, gelet op de eisen die zijn verbonden aan preventief toezicht, zoals het verplicht verhogen van de lokale belastingen. Dit kan zo maar 10 – 20 procent betekenen.