Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 oktober 2012

Discussiebijeenkomst over de kerntaken

Op woensdag 29 juni a.s.organiseert D66 Kaag een Braassem een discussiebijeenkomst over de kerntaken van onze gemeente. Wat moet en wat mág onze gemeente? Op dit moment is de kerntakendiscussie een ‘hot item’ in onze gemeente. Wij willen je actief betrekken bij het samenstellen van het takenpakket bij deze kerntakendiscussie.

Juist een langetermijnvisie met argumentatie waarom een gemeente taken wel en niet wil uitvoeren zou het onderliggende kader moeten vormen voor de uitkomst van een kerntakendiscussie en niet het ‘hanteren van het kaasschaafprincipe’. D66 Kaag en Braassem wil keuzes maken!

In de gemeente Kaag en Braassem lijken de burgers, bedrijven en instellingen echter pas op later tijdstip betrokken bij de kerntakendiscussie, de plannen zijn al vastgesteld en van burgerparticipatie lijkt dan ook weinig sprake.

D66 Kaag & Braassem vraagt je om op voorhand mee te praten en een steentje bij te dragen om input te geven aan ons lokale verkiezingsprogramma.Wij vinden je mening belangrijk, hoe divers deze ook is.

De discussiebijeenkomst van 29 juni zal zich richten op het domein ‘ruimte’ uit de kerntakendiscussie. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouwgrondexploitatie. Actuele onderwerpen uit de gemeentelijke politiek die menig burger niet onberoerd laten. Ook jou mening wordt gehoord!

Om de avond in te leiden zal er een spreker uit een buurtgemeente komen en spreken over de lokale politieke actualiteiten.

Op 29 juni ben je vanaf 20.00 uur welkom in Café de Haven te
Roelofarendsveen.

Je kunt zich aanmelden via: d66.kaagenbraassem@gmail.com

Graag tot de 29e!