Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 oktober 2012

Terugblik 18 mei 2011

Op woensdag 18 mei heeft de tweede bijeenkomst van D66 Kaag en Braassem plaatsgevonden in Café Die Twee te Woubrugge. Tweede Kamerlid Kees Verhoeven vertelde op een enthousiaste manier over kansen en politieke actualiteiten.

Daarna zijn de aanwezigen in groepen uiteen gegaan en is aan verschillende tafels gediscussieerd over kerntaken in de gemeente. Dit leverde een erg leuke en interessante discussie op, die met name gericht was op het beleidsthema welzijn.

Vooropgesteld is het jammer dat in tijden van bezuinigingen een kerntakendiscussie moet worden gevoerd. Nu worden aan gemeenten in feite keuzes opgelegd door het Kabinet-Rutte. De feitelijke situatie is dat er wel nu keuzes gemaakt moeten worden. Allerlei activiteiten ‘half’ gaan doen of alleen de kaasschaaf hanteren is niet de juiste oplossing in deze tijd.

De grote lijnen van de discussies waren:

  • De zwaksten in de samenleving moeten zoveel mogelijk ontzien worden bij de kerntakendiscussie. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in deze. Het moet voor deze mensen mogelijk blijven om gebruik te maken van voorzieningen in de gemeente.
  • Financiële steun van de gemeente voor mantelzorgers staat ook niet ter discussie, mits dit een onkostenvergoeding betreft. Mantelzorgers zorgen ervoor immers voor dat minder aanspraak wordt gedaan op professionele zorg.
  • Ook de bibliotheekvoorziening moet worden behouden, zij het dat er kritisch gekeken moet worden naar de wijze waarop de voorziening wordt aangeboden.
  • Sportverenigingen en instellingen zouden onafhankelijker van de gemeente moeten zijn. Bijvoorbeeld hun accommodaties kunnen efficiënter en commerciëler worden ingezet.
  • Voorzieningen kunnen ook beter worden gecombineerd. Dit sluit ook aan bij het vorige punt. Met een integrale aanpak kunnen kosten worden verdeeld, waardoor men minder afhankelijk is van bijdragen van de gemeente.

Wij kijken terug op een geslaagde avond!

D66 Kaag & Braassem verwacht vóór de zomer nog een discussiebijeenkomst te organiseren en zal ook dan weer een combinatie van een interessante spreker en discussie verzorgen. Dit wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via deze website en andere media.