Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 oktober 2012

Nieuwjaarboodschap 2012

1 januari 2012

Eind 2010 namen Frans en Dennis het initiatief om een nieuwe partij in de gemeente op te zetten. Na enkele verkenningen en een officieel gesprek met het afdelingsbestuur (1 februari, in ’t Veen) lag het plan voor een eerste bijeenkomst klaar. Het zoeken was naar een geschikt moment. Dat moment volgde vanzelf toen D66 bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 2 maart een mooie overwinning boekte. Lokaal stemden ongeveer 800 inwoners van gemeente Kaag & Braassem op D66, voldoende om nu ook de daad bij het woord te voegen en dit momentum te pakken.

In de landelijke gemeente met 11 dorpskernen zal niet snel sprake zijn van een revolutie zoals in Noord-Afrika. Maar er valt naar onze mening veel aan te merken op de bestuurscultuur, het gebrek aan visies op recreatie en het wegtrekken van werkgelegenheid.

Op 29 maart vond de eerste bijeenkomst plaats in Café De Haven (Roelofarendsveen). Met dank aan 17 geïnteresseerden en pers werd het een interessante avond. Het kersverse Statenlid van Zuid-Holland Rosa van der Tas vertelde over haar plannen. De avond resulteerde in een aantal enthousiastelingen voor ons initiatief, dat zich actief wil inzetten. Het smaakte duidelijk naar meer!

Na een eerste bestuursvergadering die overliepen van de ideeën, besloten we dat met themadiscussies ook meteen inhoudelijke standpunten konden ontstaan, voor in ons verkiezingsprogramma. De tweede bijeenkomst vond plaats op 18 mei in Café Die Twee (Woubrugge). Na een inspirerend en enthousiast betoog van Tweede Kamerlid Kees Verhoeven, discussieerden de tien aanwezigen lustig gediscussieerd over kerntaken, bezuinigingen en het maken van keuzes.

Het vinden van geïnteresseerden leek eenvoudiger dan het vinden van een geschikte locatie voor onze bijeenkomsten. Inmiddels was de actieve groep gegroeid tot zes mensen. Yolanda, Irma, Roel en Wim versterken de gelederen met energie en ideeën.

Op 18 oktober sprak voormalig D66-raadslid Peter van Hoesel de menigte toe met zijn ideeën over democratie en zijn ervaringen in de lokale politiek in Jacobswoude.

Ook nu waren 17 geïnteresseerden op de uitnodiging afgekomen om te luisteren en te discussiëren in de Alkeburcht (Roelofarendsveen). Deze avond heeft in ieder geval één zeer interessant idee opgeleverd, dat in de komende periode wordt uitgewerkt.

In het najaar werden – niet geheel onbelangrijk – afspraken gemaakt met het fusiebestuur van Alphen aan den Rijn, waar Kaag & Braassem formeel deel van uitmaakt. In goed overleg hebben we onder andere afgesproken dat D66 Kaag & Braassem lokaal leden kan werven, een autonoom verkiezingsprogramma kan samenstellen en zo mogelijk zelf campagne kan voeren.

D66 Kaag & Braassem zal onderdeel gaan uitmaken van een grotere Groene Hart-afdeling, om zo de mogelijkheid te hebben om nauw samen te werken met andere naburige D66-afdelingen.

Resumerend kijk ik tevreden terug op een mooi beginjaar. Het aantal D66-leden dat in de gemeente woont is in 2011 gestegen van 15 naar 23.

Een ongekend mooie stijging, waar menig partij jaloers op zal zijn. We hebben een eigen website en goede contacten in allerlei geledingen van politiek Nederland. Daarbij kunnen we onderscheidend zijn:

Anders Ja!

We zijn er nog niet: de weg naar 2014, naar de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen, is nog lang. Echter hebben we een enthousiaste basis gelegd voor een afdeling, die we in 2012 verder gaan uitbouwen. We streven ernaar om in de maand maart – twee jaar voor de verkiezingen – onze oprichtingsvergadering te beleggen, met een prominent partijlid als gast.

Met het opstellen van een beleidsplan, concept-verkiezingsprogramma (op hoofdlijnen) en een gedegen communicatieplan is er nog genoeg werk te verzetten. Met een ledenwervingsactie zetten we in op 75 leden aan het eind van 2012. Ook willen we 3 of 4 bijeenkomsten organiseren, waar we een thema bespreken. Graag ontmoeten we je daar (weer) om van gedachten te wisselen en te luisteren naar de ideeën!

Op naar een gezond, gelukkig en geïnspireerd Nieuwjaar!

Namens D66 Kaag & Braassem,

Dennis Olyerhoek Voorzitter

D66 Kaag & Braassem in 2011:

Frans van Drimmelen

Dennis Olyerhoek

Irma Hachmang

Yolanda Peet- van Tol

Roel Terraneo

Wim Hendriksen