Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 oktober 2012

Discussiebijeenkomst 18 mei 2011 met Kees Verhoeven

Het redelijk alternatief? Tijd voor D66 Kaag en Braassem!

D66 Kaag en Braassem wil graag uw mening horen en organiseert 18 mei dan ook een bijeenkomst om van gedachten te wisselen over de kerntaken van onze gemeente.

De gemeente moet veel taken uitvoeren. Zo’n 80-85% van de gemeentelijke taken is opgelegd door een hogere overheid. Uitvoering van deze taken is verplicht, maar de wijze waarop invulling wordt gegeven niet. Over de overige 10-15% van de taken heeft de gemeente wel zeggenschap over de mate van uitvoering én invulling. Hierbij valt te denken aan ouderenbeleid, subsidies en grondexploitaties voor bouwprojecten.

Met andere woorden, de gemeente moet met de kerntakendiscussie antwoord geven op de vraag wat de gemeente moet en wat de gemeente wil. Momenteel wordt in de gemeenteraad van Kaag en Braassem achter gesloten deuren gesproken over de kerntaken van onze gemeente. Het argument dat daarvoor gebruikt wordt is dat bij een openbare discussie  onrust onder de bevolking zal ontstaan, als tussentijdse uitkomsten bekend worden.

Denkende vanuit de kaders die de richtingwijzers van D66 aangeven; ‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’, ‘Denk en handel internationaal’, ‘Beloon prestatie en deel de welvaart’, ‘Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving’ en Koester de grondrechten en gedeelde waarden’ zullen we 18 mei praten over de kerntaken van de gemeente Kaag en Braassem.

Om de avond in te leiden zal er gesproken worden door D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (onder voorbehoud van de kameragenda). Hij zal het een en ander vertellen over de politieke actualiteit.

Vanaf 20.00 uur bent u welkom in Café Die Twee aan de Bateweg 78 te Woubrugge. Tot dan en meldt u aan op: d66.kaagenbraassem@gmail.com