Steun ons en help Nederland vooruit

Kaag en Braassem

Duurzaam vooruit met D66

D66 roept op tot goede oplossing voor de Alkeburcht

Maandagavond 8 mei werd op het gemeentehuis gesproken over De Alkeburcht. In dit stuk vindt u de oproep die fractievoorzitter Esther Loos aan het college deed.